Coronakrisen har både ökat kostnaderna och minskat intäkterna för kommuner och regioner. Mest har intäkterna minskat för regionerna. Enligt Sveriges Kommuner och regioner (SKR) kan de vänta sig ett underskott på 6 miljarder kronor i år, i stället för ett mer än lika stort överskott. De uteblivna intäkterna syns främst i kollektivtrafiken, där det handlar om omkring 1 miljard kronor mindre per månad. Detta vill SKR ha kompensation för.

I vårändringsbudgeten aviserades 12,5 miljarder kronor i generella statsbidrag i form av coronamedel för 2021. I ekonomirapporten ber SKR nu regeringen om ytterligare 8 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2021 för att undvika besparingar i kommuner och landsting som kan fördjupa lågkonjunkturen.

Därutöver vill SKR ha ytterligare tillskott både i år och 2021 för att täcka de ökade kostnader som uppstår i vården när all uppskjuten vård ska utföras senare, den så kallade vårdskulden.

SKR upprepar också sitt tidigare krav på en ny förordning som garanterar full kostnadstäckning för hälso- och sjukvårdskostnader föranledda av coronaepidemin. SKR vill ha generella statsbidrag och en garanti för att kostnader täcks, i stället för de 3 villkorade miljarder som regeringen beslutade om i april.

Ekonomirapporten som Sveriges Kommuner och landsting ger ut två gånger om året ligger till grund för kommuners och regioners egen budgetplanering och brukar kallas »prognos«, men när rapporten presenterades i dag sa SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog att den har mer karaktären av ett »scenario«, på grund av att osäkerheten på grund av coronakrisen är så stor. Det scenario som rapporten presenterar bygger dessutom på några positiva antaganden, nämligen att den snabba nedgången på grund av krisen följs av en snar återgång till normalläge i höst genom att både smitta och restriktioner avtar mot slutet av sommaren, något som är långt ifrån självklart. Och även om dessa positiva antaganden håller tror SKR att regionernas och kommunernas ekonomi är i balans först 2023.

– Det här bygger på att vi relativt snabbt återgår till ett normalt samhälle. Klarar vi oss fram med de här utgångspunkterna har vi kommit väldigt väl ur det här. Alternativen är betydligt sämre, och då kommer belastningen på våra verksamheter att bli oerhört mycket större. Och det sämsta är att vi börjar säga upp personal och dra ner på vår verksamhet, sa SKR:s ordförande Anders Knape (M) vid presentationen.

Anders Knape uttryckte sig positivt kring regeringens stödåtgärder till näringslivet, men underströk betydelsen av att kommuner och regioner kan bidra till att Sverige går ur krisen på ett positivt sätt.

– Men man ska samtidigt komma ihåg att vi står för 25 procent av BNP och 20 procent av sysselsättningen.

När det gäller kollektivtrafiken kom regeringen med ett besked redan i dag. För att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19 ska ett tillfälligt bidrag på 3 miljarder kronor gå till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.