I början av april begärde Region Stockholm att få aktivera krislägesavtalet inom intensivvårdsverksamheten, vilket Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och arbetsgivarorganisationen Sobona gick med på.

Med avtalet kan verksamheterna schemalägga vårdpersonal att arbeta 48-timmarsveckor under en fyraveckorsperiod, med kompensationen att de får 220 procent i lön. 1 400 anställda har hittills anvisats arbeta under avtalet, rapporterar Dagens Samhälle.

Men nu väljer tre sjukhus att sluta använda avtalet.

– Vi har inte samma tryck vad gäller covid-19-patienter. Därför har vi successivt trappat ned antalet personer som går på krislägesavtalet och nu bedömer vi att vi klarar av intensivvården med vanlig schemaläggning, säger HR-chef Marianne Högbom på Södertälje sjukhus, till Dagens Samhälle.

Där har som mest 34 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer gått på avtalet. Marianne Högbom poängterar dock att om situationen skulle förändras till det värre, kan avtalet komma att användas igen, eftersom det fortfarande är aktivt i Region Stockholm.

På Norrtälje sjukhus, som nu också slutar använda avtalet, har som mest nio sjuksköterskor berörts. Medarbetarna har själva fått anmäla intresse för att arbeta under avtalet, och det har som mest rört sig om tvåveckorsintervaller.

På Capio S:t Görans sjukhus har som mest 100 personal berörts. Nu har antalet patienter som kräver intensivvård stabiliserats och för tillfället minskat något. Men sjukhuset reserverar sig också för att situationen kan ändras och att krislägesavtalet kan börja användas igen.

Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus fortsätter att anvisa medarbetare enligt avtalet. På Karolinska universitetssjukhuset har som mest 750 anställda berörts, på Danderyds sjukhus är siffran 107, och på Södersjukhuset 300.

– Det har underlättat att bemanna den utökade verksamheten. Men det har också varit slitsamt för medarbetarna, säger Klara Bergmark, verksamhetschef för IVA på Danderyds sjukhus, till Dagens Samhälle.

 

Läs även:

Krislägesavtalet är godkänt

Stockholm: Ja till krisavtal

Förstärkningsavtal ska ge läkare i Sörmland bättre ersättning