Målet om 100 000 tester per vecka är än så länge långt borta. I förra veckan analyserades 29 000 prover. Ansvaret för att öka antalet tester ligger på regionerna – och nu måste takten öka rejält om målet ska nås om ett par veckor. Det sa socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens under fredagen.

– Mycket har gjorts, men regionerna måste öka takten i testningen, sa socialministern.

Ett viktigt syfte med den utökade testningen är att personer med milda symtom ska kunna gå till jobbet om det visar sig att de inte har covid-19.

På presskonferensen meddelades också att Harriet Wallberg, professor i fysiologi och tidigare rektor vid Karolinska Institutet, utses till nationell testkoordinator. Hennes uppgift blir att föra dialog med regionerna och samordna testningen. En uppgift som hon tar sig an omgående.

– Det första jag kommer att göra är att kontakta samtliga regioner. Det är i regioner och kommuner som det nu måste börja testas allt fler människor. Vi har hört att det finns labbkapacitet och det finns reagenser för detta så det ska inte vara ett hinder, sa Harriet Wallberg vid presskonferensen.

TT har frågat ett urval regioner hur de ska skala upp kapaciteten. En del svarar att de har utökat, eller ska utöka testningen med bland annat drive-in-teststationer för vård- och omsorgsanställda och särskilda provtagningsteam som åker ut till exempelvis äldreboenden. Men flera regioner kan än så länge inte ge inte något konkret svar på hur många fler tester man tror sig kunna göra, enligt TT.

Det finns även en osäkerhet om vilka som ska testas och varför.

– Regeringen måste förtydliga sig. Vilka mer är det som ska testas och till vilket syfte? säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Stockholm till TT.

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista ska i första hand sjuka som lagts in eller vårdats på sjukhus och sjuka i riskgrupperna testas för covid-19, därefter kommer vårdpersonal som är sjukskrivna med symptom. På tredje plats i prioriteringsordningen kommer anställda i andra samhällsviktiga yrken. Sist på listan hamnar personer i övriga samhället.

Olika regioner har kommit olika långt när det gäller provtagningarna. En del har till exempel redan byggt upp en fungerande provtagning för priogrupp 1 och 2. För dem är det dags att börja provtagningarna av personal i annan samhällsviktig verksamhet, enligt socialministern.

På fredagens presskonferens fick Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, även frågan om antikroppstester.

– Det börjar komma bra metoder, sa hon men påpekade samtidigt att det är för tidigt att påbörja en bred testning.

– Vi vet fortfarande inte fullt ut hur vi ska tolka ett besked på individnivå.