I dag, tisdag, presenterade regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet nya åtgärder som ska stärka äldreomsorgen och sjukvården under coronapandemin.

Riksdagen har tidigare antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader kopplade till coronaviruset. Då avsattas 3 miljarder kronor för detta – men nu höjs stödet med ytterligare 2 miljarder kronor.

– Brist på pengar får inte, det ska inte och kommer inte heller vara det som står i vägen för en framgångsrik bekämpning av viruset eller att vi ska ta hand om dem som blir sjuka, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på pressträffen om den nya satsningen.

Dessutom avsätts 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 till ett äldreomsorgslyft. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen ska anställda inom äldreomsorgen erbjudas betald utbildning på arbetstid.

Socialstyrelsen får ett tillskott på 97 miljoner kronor för 2020 för att kunna täcka kostnader för egen och inhyrd personal samt lagerhållning av material.

Folkhälsomyndigheten får ytterligare 28 miljoner kronor som ska finansiera en ökad bemanning och ett fördjupat analysarbete.