De tidigare beslutade höjda generella statsbidragen till kommuner och regioner räcker inte, konstaterar regeringen och stödpartierna i artikeln. »Trots att det bara gått en månad sedan vårbudgeten överlämnades ser vi många indikationer på en försämrad ekonomisk utveckling«, skriver finansminister Magdalena Andersson (S), biträdande finansminister Per Bolund (MP), och de ekonomisk-politiska talespersonerna Emil Källström (C) och Mats Persson (L) i artikeln.

Regeringen kommer att lägga fram en extra ändringsbudget för beslut i riksdagen om de extra 6 miljarder kronorna i statsbidrag som ska delas lika mellan kommuner och regioner, men i debattartikeln uppmanas kommunerna och regionerna att planera utifrån tillskottet redan nu.

Tillskottet är inte automatiskt nivåhöjande för 2021. Hur det blir med höjda statsbidrag de kommande åren ska regeringen återkomma om senast i förslag till höstbudgeten.

Det kommande tillskottet är enligt skribenterna förankrat hos oppositionen. »Efter diskussioner mellan såväl våra fyra partier som med företrädare för oppositionspartierna i riksdagens finansutskott står det klart att det finns bred samsyn om behovet av att skjuta till mer resurser till kommunsektorn redan i år«, skriver de.