– Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet. Därför känns det väldigt angeläget och bra att vi nu kan bevilja nio nya forskningsprojekt med fokus på effekterna av covid-19-pandemin på arbetsmiljö och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Flera av de nio projekt som beviljats forskningsanslag har en direkt koppling till arbetsmiljön i sjukvården. Ett exempel är en intervjustudie som ska undersöka vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige.

Ett annat projekt ska undersöka hur primärvårdens arbete och psykosociala arbetsmiljö påverkats under pandemin. Ett tredje exempel är ett projekt om risk för psykisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser hos vårdpersonal.

Ansökningstiden för att söka medel från Afa för forskning kring covid-19 är ännu inte ute.

– Vi fortsätter att ta emot ansökningar inom ramen för covid-19-utlysningen ända fram till den 1 oktober i år, säger Helena Jahncke.

Afa försäkring satsar omkring 150 miljoner kronor årligen på forskning och utveckling för att förebygga ohälsa, arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.