– Vi har provtagit personal och patienter rätt länge, och nu provtar vi personal inom annan samhällsviktig verksamhet som polis, räddningstjänst, kriminalvård. Men vi kommer också att öppna upp för provtagningen av allmänhet som har symtom och som vill veta, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, till SVT Nyheter Väst.

Hon menar att det är viktigt ur smittspridningssynpunkt, men att det också kan göra det möjligt för en tidigare återgång till arbete.

– I grunden är det bra att vi försöker bidra till att skapa en bättre bild av smittläget och förhoppningsvis kan det ge människor stöd att agera korrekt och hindra smittspridning, säger Andreas Thörneby, distriktsläkare vid Kinna vårdcentral, till Läkartidningen.

Tanken är att vårdcentralerna ska skapa ett extra spår för patienter med lindriga symtom som endast vill provta sig för en pågående covid-19-infektion.

Andreas Thörneby tror att man i slutet av veckan vet mer om hur stort trycket från allmänheten att testa sig är. Samtidigt pekar han på att det blir extra arbete för personalen på vårdcentralen.

– Det blir ju någon sorts schablonersättning för detta men vi får väl se om det täcker merarbetet. Vi blir inte fler personer som ska utföra detta. Det är en pengafråga men framför allt är det något som tidsmässigt kommer konkurrera med allt annat som ska göras samtidigt.

Skulle man kunna ha ordnat det här på något annat sätt?

– Det är rimligt att man gör det i primärvården, men man kanske hade behövt en personell resursförstärkning och förankrat det innan. Det blir lite hastigt så här.

Andreas Thörneby ser framför sig att man på hans vårdcentral kommer att ha en dialog med de patienter som hör av sig och vill testa sig för covid-19.

– Det har låtit lite grann som att vem som helst får komma och ta ett prov, och det förhållningssättet vet jag inte om vi kan ha. Vi kommer försöka låta det fylla ett syfte, att man har någon form av symtom åtminstone, för att kvalificera sig för provtagning.

Frågan om testning har varit mycket omdebatterad. Regeringen har som mål att 100 000 test i veckan för pågående infektion ska genomföras ute i regionerna. Nyligen gick också Centerpartiets Anders W Jonsson ut i en debattartikel där han bland annat föreslog att alla med symtom ska kunna testas och att fler regioner ska återgå till aktiv smittspårning.

Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, menar att det är viktigt att utöka testningen på ett genomtänkt sätt. Ett problem som kan uppstå är att det blir stor tillströmning av folk till vårdcentraler eller andra provtagningslokaler och att potentiellt smittade åker i kollektivtrafiken, menar hon.

– Jag ser en risk att folk som är sjuka kommer röra sig runt i stället för att stanna hemma, säger Marina Tuutma till Läkartidningen.

Hon efterlyser också en genomtänkt strategi för logistiken och kring vem som ska utföra provtagningen. Enligt Marina Tuutma kan det bli svårt för vårdcentralerna att ha resurserna för att klara av en kraftig utökning av testningen. Detta inte minst eftersom man i primärvården nu måste börja ta sig an den vårdskuld med uteblivna besök och annat som coronakrisen medfört.

– Man måste tänka på hela organisationen runt provtagningen och inte bara säga att nu ska vårdcentralerna göra det. Det handlar allt om från resurser, provtagning, transporter, analyser, registrering i sjukvårdens datasystem, bedömning av provsvar till att svaret lämnas ut på ett säkert sätt. Det känns inte som att allt är grundligt genomtänkt.

Vad gäller smittspårning är det också något som är en fråga om resurser, menar Marina Tuutma.

– Med det nuvarande klassiska sättet att smittspåra, som vi är vana göra vid andra smittsamma sjukdomar, har det handlat om en betydligt mindre mängd personer. Om vårdcentralerna nu skulle börja smittspåra alla för covid-19 så kräver det väldigt mycket resurser.

En lösning skulle enligt Marina Tuutma kunna vara att bygga upp ett helt separat system vad gäller testning kring covid-19.

– I andra länder är det smittskyddsverksamheterna som har ansvar för detta, inklusive speciella drive-in-mottagningar. Lösningen kan även vara att ta fram helt andra typ av prov, säkra självtest och organisation och logistik runt det.

Läs också:

Centern vill se mer aktiv smittspårning