»Jag har lämnat in min läkarlegitimation«, skrev Annika Dahlqvist på sin blogg den 16 juni:

»Det kändes bättre att lämna tillbaka frivilligt än att den skulle dras med tvång. Jag fick igår brev från HSAN att min legitimation är indragen på min begäran. […] Det är naturligtvis en prestigeförlust att bli av med sin läkarlegitimation, men jag orkar inte bry mig om det. Jag lever som pensionär sedan fem år, och har inte haft några planer på att återuppta läkarverksamhet, så jag skulle inte ha någon praktisk nytta av att ha legitimationen kvar.«

Det visar sig dock när Läkartidningen når Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i dag den 18 juni att legitimationen faktiskt inte är indragen. Nämnden mottog Annika Dahlqvists begäran den 4 juni, och i går den 17 juni inkom en anmälan från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) daterad den 9 juni. I anmälan yrkar Inspektionen för vård och omsorg att Annika Dahlqvists legitimation ska återkallas för att hon »visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare«. I andra hand yrkar Ivo på prövotid på tre år.

Det har inte fattats beslut i något av ärendena än. När detta blir, eller om Ivos anmälan kommer att prövas i sak oavsett, kan HSAN inte upplysa om ännu.

– Vilket det blir spelar inte så stor roll, jag ser mig som olegitimerad numera, säger Annika Dahlqvist när Läkartidningen når henne.

Hon hade tolkat brevet hon fick från HSAN som att begäran hade beviljats, inte bara mottagits.

Annika Dahlqvist blev känd som kontroversiell läkare när hon för omkring 15 år sedan började förespråka LCHF-kost. Under våren 2020 har det gällt råd på bloggen med anledning av covid-19.

– Det är klart att jag varit lite oförsiktig och ibland uttryckt mig drastiskt, men i sak står jag för vad jag sagt, säger Annika Dahlqvist.

Ivo skriver i sin anmälan till HSAN att man öppnade ett tillsynsärende efter att ha tagit emot flera anmälningar om att Annika Dahlqvist på sin blogg, Annika Dahlqvists LCHF-blogg om kost och hälsa, gett råd om icke evidensbaserade metoder att förebygga och bota coronavirusinfektion.

Det handlar bland annat, enligt anmälan, om att hon ska ha gett en kvinna råd om att »LCHF-kost, kolloidalt silver, vitamin C, vitamin D och kokosfett, ska kunna förebygga infektion av Covid-19«. Hon ska också ha angett »att personer som insjuknat i Covid-19 kan behandlas framgångsrikt med höga doser av C-vitamin intravenöst« med hänvisning till artiklar i kinesiska tidskrifter, skriver Ivo.

– LCHF är inflammationsdämpande och stärker immunförsvaret mot olika infektioner. Det har vi ju märkt. Och då är det självklart att det möjligen hindrar och förebygger, och det är ju ingen farlig kost, så det är inte farligt att prova, säger Annika Dahlqvist.

Om C-vitamin säger hon:

– Det finns de som botat både covid och andra infektioner, till exempel sepsis, med intravenöst C-vitamin. Det finns de som provat det mot covid med mirakulöst resultat.

Om kolloidalt silver:

– Det är mera osäkert, det finns de som upplevt att det stärker immunförsvaret.

När det gäller råden kring covid-19 bedömer Ivo att det finns en allvarlig risk att personer »tar till medel för att försöka egenmedicinera mot sjukdomen. Det uppstår därigenom också risk för att personer som fått felaktig information om förebyggande och behandling av sjukdomen kan bidra till ytterligare smittspridning och inte söker adekvat sjukvård trots att de kan ha behov av detta«.

Andra råd på bloggen till enskilda personer ska ha handlat om att sluta med eller minska intag av statiner och blodtrycksmediciner. »Att på detta sätt ge råd om att avsluta läkemedelsbehandling är varken förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet eller god patientsäkerhet«, skriver Ivo.

Ivo lyfter också fram som en försvårande omständighet att Socialstyrelsen redan 2010 och 2011 kritiserat Annika Dahlqvists rådgivning på bloggen.

»Med tanke på det mycket allvarliga läge som nu råder är det enligt Ivo särskilt allvarligt och riskabelt att Annika Dahlqvist i egenskap av legitimerad läkare nu ger icke evidensbaserad rådgivning beträffande Covid-19«, skriver Ivo och anser att Annika Dahlqvist visat sin olämplighet att utöva läkaryrket.

Till Ivo har Annika Dahlqvist sagt att hon inte arbetar som läkare och inte har patientverksamhet, inte träffar patienter, inte för journaler och inte heller följer upp de råd hon ger via bloggen.

Denna förklaring godtar inte Ivo, som bedömer att det förelegat en patient–läkarrelation när Annika Dahlqvist gett medicinska råd på sin blogg och att hon därför ska följa det regelverk som gäller hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat att förhålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet och föra patientjournal.

Annika Dahlqvist säger att situationen på bloggen inte är sämre än någon annan patient–läkarrelation.

– Det finns så mycket rådgivning på internet och i tidningar och i vården, så därför måste patienter själva bedöma vad de ska ta till sig. Inte heller på en vårdcentral har man koll efter att patienten lämnat rummet.

Ofta hänger uppföljningen i vården på att patienten själv återkommer. Och de som fått råd på bloggen har möjlighet att återkomma på bloggen, menar hon.

– Att förbjuda rådgivning på bloggen är helt fel. Men jag ska försöka skärpa mig och inte ge direkta råd, säger Annika Dahlqvist.

Läs även:

Annika Dahlqvists blogg kritiseras av Socialstyrelsen

Svensk kostdebatt kritiseras i Lancet

Socialstyrelsen friar Annika Dahlqvist– men tar inte ställning i kostfrågan

Socialstyrelsen anlitar expert för att bedöma råden om lågkolhydratkost

Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades