Antalet fysiska besök vid vårdcentraler minskade från knappt 1,9 miljoner i januari i år till knappt 1,1 miljoner i april.

Det visar siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) som Socialstyrelsen sammanställt.

Enligt rapporten har andra typer av vårdkontakter däremot ökat. Det handlar framför allt om hembesök och digitala vårdkontakter. Antalet distansbesök ökade från drygt 26 000 i februari i år till 108 000 i april.

– Även siffror från det digitala vårdföretaget KRY visar att de digitala besöken hos dem ökade kraftigt i mars och april. Särskilt stor var ökningen i gruppen över 50 år – de som tidigare haft minst antal digitalbesök. Där mer än fördubblades besöken, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Antalet operationer och andra behandlingar i den specialiserade vården minskade också under mars–april, bland annat eftersom många regioner skjutit fram planerad kirurgisk verksamhet. Antalet operationer/åtgärder minskade med 46 procent i april i år jämfört med medelvärdet för motsvarande period de tre föregående åren.

Enligt Socialstyrelsen ställdes särskilt många operationer in inom ortopedi, allmänkirurgi och ögonsjukvård.

Data från maj och i första veckan i juni i år visar dock att regionerna nu försiktigt börjar återuppta operationsverksamheten.

Hela rapport finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.

Läs också:

Fortfarande glesare med patienter på akuterna