Sveriges radios Ekoredaktion har kunnat ta del av minnesanteckningar från Folkhälsomyndighetens telefonmöten med smittskyddsläkarna i landet fram till den 17 mars. Från möten därefter lämnas inte minnesanteckningar ut. Folkhälsomyndigheten beslutade då att inte längre expediera anteckningarna. I ett mejl till Ekot skriver myndigheten: »Efter den 17 mars har inga minnesanteckningar expedierats och dessa minnesanteckningar har således inte blivit allmänna handlingar.«

Enligt Inger av Rosen, som arbetar med smittskyddssamordning på Folkhälsomyndigheten, har beslutet praktiska skäl. Dels deltar samtliga smittskydd i landet ändå i mötena, dels tar det lång tid att granska anteckningarna, vilket måste göras innan de lämnas ut.

– Det tar väldigt mycket administrativ tid. Innan man lämnar ut något måste man läsa igenom det, och det har tagit oerhört mycket tid att göra, och då var det så att man bestämde att vi får lägga ner det under pandemin. Det går inte, säger Inger av Rosen till Ekot.

Men en oro bland smittskyddsläkarna för att inte kunna tala fritt på mötena låg också bakom beslutet.

– Om det man vill stöta och blöta blir en förstasidesnyhet så finns det ju en risk att man hittar andra sätt för att stämma av. Det finns en klar risk för det, säger Inger av Rosen.

När det gäller riskerna med minskad insyn svarar Inger av Rosen att mötena är inte främst beslutsforum utan har prägel av samtal och erfarenhetsutbyte.