I början av året avbröt Region Skåne ett pilotprojekt om smart anamnes i primärvården, efter misstanke om oegentligheter i upphandlingen med företaget Vårdinnovation. Då beställde Skåne också en extern utredning av affären.

Den har nu blivit klar, och häromdagen offentliggjordes en rapport som visade på misstänkta brott mot lagen om offentlig upphandling. Det ledde till att Region Skåne polisanmälde händelsen.

Men Region Skåne hade även upphandlat systemet åt Västra Götalandsregionen (VGR) genom en fullmakt. I vintras när misstankarna först lyftes, valde VGR dock inte att avbryta avtalet direkt, utan att »parkera« det i väntan på att granskningen skulle bli klar.

Nu är den alltså klar och bekräftar de tidigare misstankarna.

– Då utredningen visar att det finns skarpa misstankar om oegentligheter runt upphandlingen, står det klart att det inte finns någon annan utväg än att avbryta avtalet med leverantören, säger Lars Loftäng, avdelningschef på Koncerninköp i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Skånes affär om digital primärvård polisanmäls

Skånes digitala vård oviss efter jävsmisstankar

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne