– Det är förstås väldig allvarligt och bekymmersamt att så många avlidit av covid-19 i Sverige, och nära hälften av dem har bott på ett särskilt boende, sa Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, när hon berättade om checklistan vid dagens myndighetsgemensamma pressträff på Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen försöker analysera vad orsaken är till den höga dödligheten.

– Vi tycker det är viktigt att fortsätta och försöka förstå varför så många har avlidit på särskilda boenden, och vi försöker då följa utvecklingen och analysera utifrån ett nationellt perspektiv vad vi kan göra för att stötta äldreomsorgen på kort och lång sikt. Redan nu ser vi förstås att det finns möjligheter för verksamheter att arbeta med förbättringsarbete för att skydda de boende. Mycket av den kunskap och de verktyg som behövs finns också i kommunerna och på de olika boendena, så det gäller att ta vara på den kompetensen, sa Iréne Nilsson Carlsson.

Checklistan, som ska vara en hjälp att hindra smittspridning, finns på Socialstyrelsen webbplats och innehåller en rad frågeställningar om personal, kompetens, bemanning, lokaler, utrustning, kontakter och besök. Den är tänkt att vara hjälp för reflektion och förbättringsarbete och stöd vid riskanalyser.

– Vi hoppas att checklistan ska komma till användning, och vi tror att den kan spela en stor roll också nu till sommaren när man har mycket vikarier och många på nya roller i verksamheterna, att man då tillsammans kan använda checklistan och reflektera kring hur man kan jobba med förbättringar i verksamheten och identifiera var det finns risker, så att alla blir medvetna och att man hittar sätt att lösa de problem som kan finnas.

Iréne Nilsson Carlsson ville lyfta fram de medarbetare och chefer som arbetar hårt och gör ett gott jobb »på de allra flesta boenden« och ge dem ett erkännande.

– Vi vet att många verksamheter klarat sig undan smittan och haft bra rutiner på plats, samtidigt som det finns boenden där det varit stora problem, och det ska vi inte heller sticka under stol med.

Till checklistan:
Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin – checklista med reflektionsfrågor