Statsminister Stefan Löfven (S) har tidigare utlovat en coronakommission som ska granska hur krisarbetet under pandemin har fungerat. Då var beskedet att kommissionen skulle tillsättas när krisen lagt sig eftersom man inte vill störa det arbete som pågår.

Oppositionspartierna har dock sagt att en kommission bör komma igång så snart som möjligt. Och nu går alltså Löfven och regeringen partierna till mötes, rapporterar Aftonbladet.

– Vi har sagt att det ska bli en coronakommission och vi har sedan dess arbetat så snabbt som möjligt för att få fram förutsättningar för det. Nu kommer vi att fatta beslut för en kommission innan sommaren, säger Stefan Löfven till tidningen.

Kommissionen ska utvärdera coronaarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Direktiven för exakt vad som ska granskas och själva sammansättningen av kommissionen vill Stefan Löfven ta fram i samarbete med övriga riksdagspartier. Men redan nu tror han att problemen i äldrevården kommer att vara något som lyfts fram av kommissionen.

– I för många delar har det inte fungerat, för många äldre har varit smittade, säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonson välkomnar beskedet om att kommissionen ska tillsättas inom kort.

– Nu är det väldigt viktigt att kommissionen bedömer helheten och djupdyker i de delar där det är tydligt att Sverige har misslyckats. Det handlar bland annat om hur strategin om att skydda äldre har fungerat och arbetet med att få igång en ökad testning i hela landet, säger han till Aftonbladet.