Läkemedelsverket har sedan den 12 mars ett särskilt uppdrag att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som skulle kunna uppstå på grund av det nya coronaviruset.

Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff om covid-19 meddelade Maja Marklund, direktör vid Läkemedelsverket, att försörjningen av läkemedel i stort sett fungerat bra hittills under pandemin.

– Men vi på Läkemedelsverket har stor förståelse för att situationen vad gäller läkemedelsförörjningen ibland upplevs frustrerande och osäker inom delar av vården under pandemisituationen, säger Maja Marklund.

Ett läkemedel som det varit stor efterfrågan på under pandemin är narkosläkemedlet propofol. Läkartidningen har tidigare berättat att intensivvården har brist på propofol och att regionerna vänt sig till Norge för extra inköp.

– Just när det gäller propofol, med den mest dramatiska efterfrågeökningen globalt, har det krävts återhållsamhet inom vården. Men i övrigt har inflödet av läkemedel fortsatt. Det här har varit fallet tack vare att alla aktörer i kedjan agerat med skyndsamhet och med stor medvetenhet om allvaret i situationen, säger Maja Marklund.

Enligt henne är den samlade bilden just nu att läget kring läkemedelstillgången har lugnat sig något, detta också vad gäller narkosläkemedel.

– Men den information jag har från hälso- och sjukvården är att behovet av återhållsamhet just vad gäller propofol behöver kvarstå ännu en tid.

Läkemedelsverket ser dock ett ökat antal restnoteringar totalt sett, det vill säga när tillverkare anmäler problem med att kunna leverera, vilket är något som myndigheten följer noga.

– Som kontrast till det kan jag nämna att antalet avslutade restnoteringar under maj månad var fler än antalet inkomna.