Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket har EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderat godkännande för Veklury (remdesivir) vid behandling av covid-19 hos vuxna och ungdomar från 12 år med lunginflammation som kräver extra syrgas.

EMA:s bedömning är baserad på den amerikanska studien NIAID-ACTT-1, där över 1000 patienter behandlats med en tio dagar lång kur av remdesivir.

Patienterna som behandlades med remdesivir återhämtade sig efter i genomsnitt 11 dagar, jämfört med 15 dagar för patienter som fick placebo. Ingen effekt visades hos patienter med mild till måttlig sjukdom eller hos patienter som började få remdesivir när de redan låg i respirator.

Remdesivir är det första läkemedlet mot covid-19 som rekommenderas för godkännande i EU. Utvärderingen har gjorts på exceptionellt kort tid, genom ett så kallat rullande granskningsförfarande som påbörjades den 30 april i år. Läkemedelsverket är en av tre europeiska myndigheter som haft huvudansvar för granskningen.

Enligt pressmeddelandet från Läkemedelsverket kommer Europeiska kommissionen att hantera frågan skyndsamt i syfte att bevilja ett beslut om villkorat marknadsföringstillstånd för remdesivir under de kommande dagarna.

 

Läs mer:

Läkemedelsbolag ansöker hos EMA om godkännande av remdesivir

EMA skyndar på kring remdesivir

Ökat hopp för experimentell behandling vid covid-19

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir