Under våren har fältsjukhus satts upp på Älvsjömässan utanför Stockholm, i Göteborg och i Helsingborg. Det är bara sjukhuset i Göteborg som har tagit emot patienter – men den senaste tiden har även det fältsjukhuset stått tomt.

Nu undersöker Socialstyrelsen om det finns andra regioner som kan ha användning av fältsjukhusen, rapporterar Sveriges Radio. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att stötta regionernas samordning av resurser i hälso- och sjukvården i sommar. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten gjort prognoser som visar att vissa regioner kan få det tufft när sommarturisterna strömmar till. Det handlar bland annat om Halland, Kalmar, Dalarna och Gotland.

– Vi håller på att diskutera med SKR och regionerna om man från regionerna ser att det finns ett behov av nationella förstärkningsresurser, och hur de då skulle kunna fördelas på mest lämpligt sätt, säger Pontus Rotter, operativ chef i krisledningsorganisationen på Socialstyrelsen, till Sveriges Radio.

Enligt Pontus Rotter kan Socialstyrelsen hjälpa till med att fältsjukhus, patienttransporter och information om läget i de olika regionerna.

Läs mer:

Inga nya patienter till fältsjukhuset i Göteborg

Sjukhuset i Älvsjö avvecklas