När tecknen på allmän smittspridning av covid-19 blev uppenbara i Sverige bromsade besöken på landets akutmottagningar in kraftigt. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Vid de psykiatriska akutmottagningarna var minskningen under perioden vecka 12 till 17 cirka 22 procent.

­ – I antal individer handlar det om ungefär 1 900 personer i veckan som sökte vård före smittspridningen. Därpå skedde en minskning till strax under 1 500 i veckan, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten syntes inledningsvis en lika stor nedgång för barn och vuxna vid psykiatriska akutmottagningar, men ganska snabbt återgick besöksantalet bland barn till normala nivåer.

Vad gäller somatiska akutmottagningar visar Socialstyrelsens siffror att besöksantalen sjönk med 31 procent mellan vecka 10 och 14. Nedgången var allra störst i Stockholm med en minskning på 33 procent, och minst i Uppsala med 14 procent jämfört med de tre föregående åren.

Siffrorna ligger i linje med data som Läkartidningen tidigare presenterat från Svenska akutvårdsregistret (Svar). Där syntes en minskning av besöken till akutmottagningar med omkring 30 procent mellan vecka 12 till 20 i år, jämfört med motsvarande period i fjol.

Enligt Socialstyrelsen kan oro för smitta och att man inte vill belasta hälso- och sjukvården vara några av förklaringarna till minskningen.

Siffrorna finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.

Läs också:

Fortfarande glesare med patienter på akuterna