Det görs få obduktioner av avlidna med covid-19. En sådan obduktion tar fem timmar på grund av smittrisk och restriktioner, jämfört med en vanlig obduktion som kan ta en timme. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har under våren gjort 17 sådana obduktioner. Nu ska fler obduceras. Utan att obducera är det svårt att veta den exakta dödsorsaken till att en covid-patient avlidit.

– Om patienten inte har obducerats så kan man inte veta säkert. Covid-19 leder till massiva lungsymtom med hyperinflammation i lungblåsorna, men sedan kan patienten få en lungemboli ovanpå det. Så det kan verkligen vara svårt att veta vad som är dödsorsaken, säger Anders Sönnerborg, professor i virologi vid Karolinska institutet och överläkare vid infektionskliniken i Huddinge, till DN.

Antalet obduktioner ska upp. Forskarna ska också ta vävnadsprover för att se hur viruset påverkat olika delar av kroppen och mekanismerna bakom.

– Vi har sett att det här viruset orsakar så mycket allvarliga sekundäreffekter, »collateral damage«, som vi har väldigt dålig koll på, säger Jonas Blixt, sektionschef vid intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som också deltar i projektet.

Han tror att projektet är bland de första i världen.

– Visst kan det finnas andra forskare som håller på med liknande undersökningar på andra håll i världen. Men det finns väldigt litet data publicerat om det här. Det gör att vi vet väldigt litet om virusets påverkan i kroppen i nuläget, säger Jonas Blixt.

Lunginflammation orsakad av coronaviruset är inte likadan som lunginflammationer orsakade av andra virus och bakterier. Bland annat vill man förstå varför slemhinnor och kärlväggar i luftvägarna reagerar som de gör.

Man vill också veta mer om huruvida och hur viruset kan skada hjärtat, hjärnan och nervsystemet.

– Logistiken i det här blir en utmaning. Vissa undersökningar, till exempel letandet efter virus i olika vävnader, behöver göras inom loppet av några timmar efter att patienten har avlidit om det ska vara någon mening, säger Jonas Blixt.