Stephen Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. Foto: Region Västerbotten

För snart två veckor sedan blev det klart med en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om utökad testning för covid-19. I korthet går det ut på att regeringen står för kostnaden medan regionerna åtar sig att genomföra testningen.

Regionerna åtar sig också att utöka smittspårningen i de fall personer testats positivt för pågående covid-19-infektion.

I takt med att regionerna nu succesivt utökar möjligheten för provtagning, exempelvis genom egenprovtagning för allmänheten, utökas också resurserna för smittspårning.

I Region Västerbotten söker smittskyddsenheten nu fem sjuksköterskor som ska arbeta med smittspårning. Arbetet ska ske med stöd av läkare på smittskyddsenheten, och gruppen kommer huvudsakligen att smittspåra kring påvisade fall av covid-19 inom kategorierna samhällsviktiga funktioner och inom allmänheten. Det berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

– Det här är för att avlasta primärvården från smittspårningsarbetet. Vi har en lång tradition av att i andra sammanhang ha en central smittspårning. Vår erfarenhet är att det är bra och effektivt, säger han till Läkartidningen.

Smittspårningen som gäller hälso- och sjukvårdspersonal och kommunal omsorgspersonal ska dock fortsatt skötas via vårdhygien i regionen, och inte av den här nya gruppen.

Tanken är att rekrytera sjuksköterskor som för tillfället inte arbetar i vården eller sjuksköterskor som nyligen gått i pension. Därför tror Stephan Stenmark att inrättandet av gruppen inte kommer att »stjäla resurser« från vården.

– Vi tror att det är en styrka att ha kompetensen sjuksköterska. De ska inte ge hälso- och sjukvårdsråd, men vi tycker att det är bra baskompetens för att förstå situationen, kunna hälso- och sjukvårdssystemet och även kunna slussa vidare på ett bra sätt.

En annan region som arbetar med att utöka provtagningen för covid-19 är Gävleborg. Förhoppningen är att egenprovtagning ska vara på plats i länet inom kort.

Och för att kunna upprätthålla smittspårningen i takt med att provtagningen utökas inrättar även Region Gävleborg en central enhet för att handlägga smittspårning kring covid-19. Det berättar Annika Hillgren Mattsson, verksamhetschef för specialmedicin och den som ansvarar för den nya smittspårningsgruppen.

– Det är för att kunna fortsätta med smittspårningen, framför allt inför att man erbjuder befolkningen att testa sig. Vi vill försöka bibehålla smittspårningen för att kunna fram få siffror, titta efter kluster, och i sådana fall hitta åtgärder som vi kan sätta in för att hindra ytterligare smittspridning, säger hon till Läkartidningen.

Tanken är att gruppen till en början ska bestå av sex personer. Gruppen ska få stöd och utbildning i smittspårning av smittskyddsenheten i regionen.

– De kommer att jobba både för primärvård och sjukhusvård, och förenkla hanteringen för läkare. Det är ganska mycket att göra när man ska sätta igång och smittspåra.

Region Blekinge har också meddelat att man ska utöka smittspårningen med hjälp av extra resurser till smittskyddsenheten.

– Med en utökad provtagning förväntar vi oss naturligtvis även flera positiva fall som behöver kontaktas för smittspårning, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö i ett pressmeddelande.

Efter den snabba spridning av antalet covid-19-fall i Gällivare trappar även Region Norrbotten upp sin provtagning och smittspårning. Där kommer både pensionerad vårdpersonal och läkarstudenter att kontakta de smittade och inleda smittspårning.