Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten inledde fredagens myndighetsgemensamma pressträff med en lägesuppdatering. Totalt finns nu 42 939 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, och 4 639 personer har avlidit med sjukdomen.

– Vi ser att den här avtagande trenden med hur många som avlider per dag fortsätter. Tittar vi tio dagar tillbaka i tiden så ligger vi på 46 per dygn. Det fortsätter sakta men säkert nedåt, och följer ganska väl kurvan över antal fall, men med en viss förskjutning, sa Sara Byfors.

Vad gäller antalet IVA-vårdade syns en ganska tydlig platå med ungefär lika många nytillkomna IVA-vårdade per dag, enligt Folkhälsomyndigheten. Det gör att det fortsatt är en hög belastning på vården.

Sara Byfors kommenterade också situationen i Västra Götalandsregionen, där man sett en ökning av antalet fall den senaste tiden. Hon pekade på att det är uppenbart att regionen nu testar fler än tidigare, och att det är stora skillnader mellan olika delar av regionen vad gäller smittspridning.

– Men tittar man på regionen totalt så är det väldigt stabilt vad gäller sjukhusinläggningar och IVA-vårdade per dag, sa Sara Byfors.

Vad gäller gårdagens besked om att lyfta restriktionerna om inrikes resor från och med den den 13 juni poängterade Sara Byfors att övriga råd och rekommendationer fortfarande kommer att ligga fast.

– Resandet i sig utgör ingen fara, utan det är hur vi sedan beter oss på resmålet eller hemma som har en effekt på smittspridningen. Oavsett om du reser eller är hemma ska du undvika trängsel och hålla avstånd.

Hon pekade också på vikten av testning och smittspårning för att hålla tillbaka en eventuell smittspridning i de regioner som kan få en stor tillströmning av inresande i sommar.

– Där ser vi att kapaciteten har ökat på senare tid, vilket gör att vi nu ser att vi kan lyfta den här reserestriktionen. Men sedan kan det också vara så att om någonting händer så kan det vara så att vi behöver ta till andra åtgärder lokalt och regionalt.