Det är bland andra Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, som nu tar sina försök med att ge donerad blodplasma från tillfrisknade till covidpatienter ytterligare ett steg. Detta efter tidiga resultat från en studie med 25 patienter där han och hans medarbetare försökt ta reda på hur mycket blodplasma som ska ges, när och till vem, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det tidigaste fyndet som vi ser är att om man har virus i blodet, så blir man av med viruset i blodet om man ger blodplasma med neutraliserande antikroppar vanligtvis redan nästa dag, säger Joakim Dillner till Ekot.

 Enligt Joakim Dillner kan flera påsar blodplasma behöva ges till patienter innan de blir av med virus i blodet.

– Det är möjligt att fortsätta ge blod till dess att patienterna blir av med viruset, säger han.

 Nu planerar forskarna att utvärdera effekten av behandlingen genom att randomisera minst 100 covidpatienter till att få konvalescentplasma eller inte.

En liknande studie har påbörjats på Skånes universitetssjukhus, men ännu har inga resultat rapporterats.

Försök i andra länder har visat på övervägande goda resultat, enligt Joakim Dillner som dock lyfter behovet av fler studier som faktiskt använder sig av en kontrollgrupp.

Om behandlingen visar sig fungera skulle det vara ett viktigt framsteg, anser han.

– Vi har väldigt lite att erbjuda de patienter som har covid i dag. Det här skulle vara en av de mycket få möjligheterna att ge behandling som öppnar sig, säger Joakim Dillner.