Förra veckan meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de tidigare reserestriktionerna inom landet på grund av covid-19 hävs den 13 juni. Det kanske får många att glädjas inom besöksnäringen, men smittskyddsläkare är inte lika positiva.

I Region Kalmar län, dit Öland hör, finns en ökad oro för smittspridning. Den grundar sig i att restriktionerna hävs, samtidigt som sommarväder och semester sannolikt får människor i allmänhet att slappna av mer.

– Värstascenariot är att vi får en ökad smittspridning i vårt län och en topp i hälso- och sjukvården i slutet på sommaren. Det är vi faktiskt väldigt oroliga för. Kalmar län är ett av dem som påverkas mest av turister, vi har över en miljon besökare under ett vanligt år, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i regionen.

Just nu håller möjligheterna till provtagning och smittspårning på att utökas i regionen.

– Men det är också komplicerat när man, förutom sina egna invånare, också ska ta hand om alla besökare. Vi tittar på hur vi kan göra detta, men hälso- och sjukvården här är dimensionerad för ungefär 245 000 invånare, säger Lisa Labbé Sandelin.

Finns det något du tycker regeringen eller Folkhälsomyndigheten kunde ha gjort annorlunda?

– Midsommar är en väldigt besöksintensiv helg på Öland. Då hade man ju kunnat tänka sig att det hade varit strategiskt att säga att man kan få resa, men först efter midsommar. Det är möjligt att det hade påverkat vår kurva, men det vet vi ju inte.

När beskedet om hävda restriktioner kom kraschade biljettbokningen till Gotlandsfärjorna av alla som ville boka resor. Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland, ser ändå något positivt i händelsen; det innebar att folk respekterade reserestriktionerna.

Men hon känner en oro inför turistsäsongen.

– Ja, det gäller ju verkligen att vi håller i det här och att alla tar sitt ansvar och tänker på distansering.

Belastningen på sjukvården har hittills varit »rimlig« med en handfull IVA-vårdade. Men det kan ändras och regionen tittar på hur man skulle kunna förstärka bemanningen vid behov.

– Bemanningen är en utmaning att få till. Och än mer att skala upp ytterligare. Sedan ska vi stärka upp med provtagning för att erbjuda folkbokförda i regionen prov för covid-19.

Också Gotlands läkarförenings ordförande Regina Göbel känner en oro för vad turistsäsongen kan föra med sig. Hon tycker dessutom att Sverige borde lyssna mer på internationella rekommendationer om mun- och ansiktsskydd.

– Absolut, det skulle jag vilja se – att det blir mer självklart och att de få som använder dem inte känner sig så udda, säger Regina Göbel.

Hon tycker att regionen skulle kunna vara mer tydlig med sådana och andra rekommendationer för att minska smittspridningen i sommar.

– Om vi är många här på ön måste vi på vissa ställen, till exempel stora köpcentrum och samlingsplatser, höja skyddsnivån. Jag hoppas att det blir lika tydligt som i andra länder, annars befarar jag att situationen kan bli ganska obehaglig efter en tid.

Med covid-19 som en extra tyngd i vården, kan det också bli svårt vid exempelvis olyckor som kräver intensivvård. Bara enstaka intensivvårdspatienter kan innebära en utmaning, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Region Dalarna.

– Det är tveksamt om vi skulle klara av en ökad belastning på vården, säger han.

Alla smittskyddsläkare Läkartidningen pratat med säger att resandet inte behöver vara en stor riskfaktor i sig. Den stora risken är att folk börjar slarva med övriga rekommendationer som fysisk distansering och handtvätt.

– Det är kanske framför allt ett bekymmer för de regioner som ännu har den svåraste tiden framför sig, som till exempel Blekinge, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i regionen.

– Då är det ett problem för mig som smittskyddsläkare att säga att det är extra viktigt att hålla sig inom sin egen familj och inte resa, när man från nationellt håll säger att nu är det okej att resa. Då blir det lite dubbla budskap.