Under våren har både privatpersoner och flera restauranger skänkt gratis lunchlådor till vårdpersonal som ansträngt sig hårt i arbetet med covid-19-pandemin.

Men enligt Skatteverket handlar det om gåvor som ska förmånsbeskattas. Nu har regeringen skickat ett förslag för att ändra lagen på remiss. Förslaget syftar till att undanta förmånsbeskattning för måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa uppskattning och stöd.

Skattefriheten ska gälla generellt och inte vara begränsad till vissa yrkeskategorier eller krissituationer.

»Bakgrunden till förslaget är att det finns en stor vilja bland allmänheten att visa uppskattning för personal som i många fall har en ansträngd arbetssituation under en pågående kris«, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april 2020.

Läs mer:

Gratislunch kan bli skattesmäll för vårdpersonal