Heidi Stensmyren har en lång karriär inom Läkarförbundet och valdes till ordförande 2014. Tidigare har hon varit ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och i Stockholms läkarförening.

– Jag har åstadkommit de förändringar som jag gick till val på att genomföra och är stolt över att lämna ett stärkt förbund att förvalta och vidareutveckla till min efterträdare. Efter 16 år på olika förtroendeposter i förbundet är det helt enkelt dags att gå vidare, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande från Läkarförbundet.

Heidi Stensmyren är specialist i anestesi och intensivvård och anställd vid Danderyds sjukhus.

Hennes beslut innebär att någon annan kommer att väljas till ordförande när Läkarförbundet den 18-19 november i år har sitt fullmäktigemöte. Förste vice ordförande i Läkarförbundet är i dag Karin Båtelson och Sofia Rydgren Stale är andre vice ordförande.