Björn Englund, ST-läkare i allmänmedicin, arbetar på Borgholms hälsocentral och dess filial i Löttorp på norra Öland. Han är entusiastisk över det nya arbetssättet.

– Det är jättesmidigt både på mina planerade patienter och när jag träffar akuta patienter, säger han.

Ungefär 30 procent av patienter har ortopediska problem. Men från Borgholm och Löttorp är det lång resväg till sjukhusen i Kalmar och Oskarshamn.

– Vi blir som ortopedens förlängda arm. Med hjälp av ortopeden kan jag göra de undersökningar som behövs, säger Björn Englund och fortsätter:

– Det gör att vi kanske kan ta ett beslut om patienten ska opereras eller inte direkt. Det sparar en massa onödiga resor för patienten och kanske ett eller två läkarbesök och någon röntgen.

Det nya arbetssättet har lett till att åtminstone två av hans patienter sluppit åka till en akutmottagning de senaste fyra veckorna.

– I går hade jag en patient som fallit till golvet med en förmodad senskada i axeln. Då kunde jag koppla upp mig till en ortoped i Oskarshamn och så kunde vi tillsammans bedöma axeln och hur vi skulle gå vidare. Annars hade patienten behövt åka in till akuten, säger Björn Englund.

Att kunna konsultera en ortopedspecialist på en gång underlättar också när distriktsläkarna möter patienter som förväntar sig att få en operation eller remiss trots att det inte är medicinskt motiverat, enligt Björn Englund.

– Som distriktsläkare kan det vara svårt att hålla emot patientens önskan. Om patienten få höra det direkt av en ortoped ger det en annan tyngd.

För två och ett halvt år sedan digitaliserades ortopedkonsulten på hälsocentralen. Tidigare åkte en ortoped från Oskarshamn till Borgholm ett par gånger per termin.

När projektet startade var Björn Englund orolig för att det skulle bli för komplicerat och att tekniken skulle fallera.

– Vi har en ganska pressad vardag och om tekniken krånglar blir det för jobbigt. Det måste vara superlätt: ett eller två klick. Men det har fungerat jättebra. Vi har jättestora skärmar och man trycker bara på en knapp så sitter det en ortoped där, säger Björn Englund.

Digitaliseringen har haft många fördelar. Ortopedspecialisterna sparar mycket tid och den ortopediska kunskapsnivån hos distriktsläkarna i Borgholm ökar hela tiden. Till en början fanns en oro att det skulle bli för svårt att göra bedömningar när ortopeden inte längre kunde »klämma och känna« på patienten.

– Men det har fungerat bra, säger Anthony Molin som är klinikchef för ortopedin på Oskarshamns sjukhus.

Den lyckade digitaliseringen ledde till en idé om att växla upp det digitala samarbetet och bli ett starkare beslutsstöd i vardagen för primärvården.

– Vi ser primärvinster både för patienterna och sjukvården. Vi skulle slippa rundgång med långa ledtider och avvaktan på sjukskrivning och väntan på röntgen. Saker som gör att patienterna förlorar mycket tid, säger Anthony Molin.

Tanken var först att testa att ha en »online ortoped« på Borgholms hälsocentral en dag i veckan. Så kom covid-19. I princip alla elektiva operationer ställdes in på sjukhuset i Oskarshamn. Ortopederna fick plötsligt gott om tid.

Den 9 april öppnades en direktlänk mellan hälsocentralen och sjukhuset. Sedan dess har distriktsläkarna på Öland haft en ortopedspecialist ett par knapptryckningar bort hela tiden.

Både Anthony Molin och Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Borgholm, beskriver arbetssättet som en succé.

Även om söktrycket är lägre än normalt på hälsocentralen på grund av pandemin, används den digitala ortopedkonsulten nästan varje dag.

– På en månad har detta arbetssätt blivit så etablerat att återgång till det gamla; diktera remiss, skriva ut remiss, sortera remiss, bedöma remiss, kalla patient, se patient, diktera remissvar, skriva ut remissvar, läsa remissvar och åter kontakta patient känns uteslutet, säger Åke Åkesson.

En stor fördel är att patienterna blir delaktiga i vården. På så vis undviks många fallgropar, enligt Åke Åkesson. Patienterna kan till exempel snabbt korrigera anamnesen och distriktsläkaren kan stötta, lyssna och vid behov hjälpa patienten att förstå.

– Patienterna är supernöjda. De får allt fixat vid ett besök och har sin doktor hos sig. Det är en trygghet.

Arbetssättet passar dessutom bra på vårdcentraler med många hyrläkare, enligt Åke Åkesson. Detta eftersom problemet med att läkaren som skrivit remissen inte längre finns kvar när svaret kommer försvinner.

Även Anthony Molin är övertygad om att konceptet är en del i framtidens sjukvård.

Vilken är den största fördelen?

– Direktkonsultationen, närheten. Vi är där när frågan uppstår och kan lösa de flesta problem direkt.

Nu drivs det som ett pilotprojekt. Anthony Molins förhoppning på längre sikt är att modellen med en digitaliserad direktkonsult implementeras och sprids till alla vårdcentraler.

Än så länge har vårdcentralerna – med undantag från Borgholms hälsocentral – dock varit svårflörtade.

– Vi försöker sälja in det här lokalt. Men det finns ett motstånd. Det är lite: »Varför ska jag göra det här, när jag kan skriva en remiss?«.

Den ortopediska kliniken i Oskarshamn är en liten elektiv klinik med 5,5 ortopedtjänster och fokus på höft- och knäproteser. Egentligen är det helt fel typ av klinik för att driva projektet, konstaterar verksamhetschefen.

– Vi har ju två större sjukhus i vårt lilla avlånga län. Men vi har kanske varit lite mer progressiva.

Efter den första månaden är han, liksom Åke Åkesson och Björn Englund, övertygad om att det är nödvändigt att ortopeden går att nå i stunden, när behovet uppstår.

– Det måste vara svar direkt. Det finns ingen som orkar boka in en patient varannan tisdag mellan klockan 15-16. Då faller konceptet, säger Anthony Molin.

Hur ska ortopederna hos er hinna med det efter pandemin?

– Nu när vi sett vinsterna känner vi att vi inte kan sluta. Vi är så troende just nu att vi nog orkar driva projektet ett tag. Men inte hur länge som helst, säger Anthony Molin och fortsätter:

– För att det ska fungera över tid krävs att det byggs en funktionalitet. Vi behöver stöd av den övriga ortopedsfären i vårt län och fler vårdcentraler behöver bli inblandade.

Anthony Molin och Åke Åkesson hoppas också att arbetssättet ska spridas till andra sjukhusbundna specialiteter.

– Ska vi ha ett nära vårdkoncept som fungerar med en fast läkarkontakt måste man kunna lösa problem smidigare än att skicka runt papper och låta patienterna stå i köer åt alla håll. Det är ju en Hedenhös-metod på sjukvård, säger Anthony Molin.

– Jag hoppas att den offentliga vården tar tag i det här, säger Åke Åkesson.

Han ser många möjligheter. Digitala centrum med ortopeder, njurmedicinare, hjärtläkare eller andra sjukhusbundna specialister som servar flera vårdcentraler eller en hel region. Eller – när det gäller ovanligare specialiteter – kanske har ett nationellt uppdrag.

Enligt honom skulle det innebära stora tidsbesparingar.

– Men det viktigaste är att vi äntligen aktivt involverar patienten i den diskussion som annars är förbehållen professionen.