Som Läkartidningen berättade förra veckan har hälso- och sjukvårdsdirektören i Stockholm för avsikt att avveckla Fortbildningsnätverket för informationsläkare och apotekare, förkortat Fila. Det är en grupp som består av tolv läkare och apotekare som fortbildar Stockholms vårdcentraler om bland annat läkemedelsanvändning och tar ett helhetsgrepp om nationella riktlinjer, rekommendationer, politiska beslut, studier med mera.

Anledningen är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen försöker renodla sin verksamhet, och där anses inte Fila-gruppen utgöra en verksamhet som förvaltningen ska bedriva. I stället vill regionen hitta andra former där mer ansvar hamnar hos verksamheterna själva.

Beskedet har mött kritik. Bland annat säger Ylva Kristoferson Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm, att fortbildningen i praktiken kommer att få stryka på foten med ett sådant beslut.

Och nu kan frågan också bli politisk.

– Vi socialdemokrater motsätter oss nedläggningen av den gruppen och det arbetet, säger oppositionsregionsrådet Talla Alkurdi (S), som också är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens förra sammanträde ställde partiet en fråga till förvaltningen om varför man valt att ta det här beslutet, och förklarade också att man såg med oro på det.

– Vi har ännu inte fått något svar, men det är mycket möjligt att det blir en politisk diskussion. Det ser jag nog framför mig, säger Talla Alkurdi.

Läkartidningen har bett Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden om en kommentar. Hon avböjer dock och hänvisar frågan till vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Även dennes ordförande, Ella Bohlin (KD), avböjer kommentar och hänvisar till det svar som Magnus Thyberg, chef över avdelningen för kunskapsutveckling i Region Stockholm, gav i den förra artikeln i Läkartidningen.

Men Socialdemokraterna är alltså beredda att ta upp frågan för politisk diskussion.

– Det här är ett beslut som hälso- och sjukvårdsdirektören har tagit. Men om politiken har en annan vilja måste det också vara ett ställningstagande att ta hänsyn till, säger Talla Alkurdi.

 

Läs även:

Informationsläkare skrotas på vårdcentralerna i Stockholm