Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission som får i uppdrag att granska coronapandemins effekter. Kommissionen ska bland annat utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse av olika åtgärder som vidtagits i relevanta länder.

– Vi har gett kommissionen ett brett uppdrag där väldigt många aspekter ska belysas. Det kommer att ta tid, men kommissionen kommer att ge oss viktiga slutsatser, sa statsminister Stefan Löfven (S) vid en presskonferens på tisdagen.

Ordförande blir Mats Melin. Han var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Han har också medverkat i flera statliga utredningar och tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.

Vilka övriga ledamöter som ska ingå är ännu inte klart. Enligt Stefan Löfven kommer det att finnas representanter från regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Men även kompetenser inom statsvetenskap, nationalekonomi, etik och krishantering ska vara representerade i kommissionen.

– Det blir en mindre grupp, låt oss säga att det blir 6, 7, 8 stycken. Vi kommer återkomma inom kort till vilka de är, men de måste tillfrågas först, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid presskonferensen.

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2022, men senast 30 november i år ska en första redovisning lämnas för äldreomsorgen. En andra delredovisning kommer hösten 2021.

Läs regeringens direktiv för utredningen här.