Den 12 mars gick Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge upp i förstärkningsläge. Den 8 maj gick sjukhuset ner i stabsläge – och nu lämnar man alltså detta läge och återgår till vanlig styrning av verksamheten. Enligt sjukhuset är covid-19-vården nu en del av den löpande verksamheten.

– Covid-19 är här för att stanna och kommer att påverka oss under överskådlig tid. Vi ska klara båda våra uppdrag samtidigt och då är den ordinarie styrningen, där mycket av ansvaret och mandatet ligger nära verksamheterna, den bästa. Vi har hela tiden också beredskap för en uppgång av covid-19, säger Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Hittills har Karolinska universitetssjukhuset utfört cirka 20 000 vårddygn för coronapatienter, varav 5 000 inom intensivvården.

– Karolinska är det sjukhus i landet som vårdat flest covid-19 patienter. Som mest var 700 av våra vårdplatser vikta för vård av covid-19-patienter och vår IVA-kapacitet ökade med nära 500 procent från 38 platser till cirka 190 stycken. Vår personal har gjort enastående insatser och fortsätter att göra det, säger Björn Zoëga i pressmeddelandet.

Covid-19-vården är nu en del i den löpande sjukvården och därför kommer Karolinska Universitetssjukhuset att återgå till ordinarie styrning från den 2 juni klockan 13.00.

Sjukhuset var mellan den 12 mars och den 8 maj i förstärkningsläge. Från den 8 maj till den 2 juni har den lägre nivån stabsläge gällt. Båda dessa lägen innebär en mer centraliserad styrning än normalt.