Tidigare har läkare och fysioterapeuter som går på den nationella taxan inte kunnat få ersättning för digitala vårdbesök på grund av regelverkets utformning. Det är något som kritiserats av exempelvis Läkarförbundet, som pekat på att det är viktigt att den typen av läkare kan ta emot patienter digitalt, särskilt under coronapandemin. I slutet av maj beslutade dock regeringen att tillfälligt ändra regelverket fram till årsskiftet.

Det betyder att landets cirka 2 600 vårdgivare på den nationella taxan ska kunna få betalt för digital vård, om deras regioner beslutar att använda den möjligheten. Nivån på ersättningen bestäms efter överenskommelse mellan region och fackliga företrädare. Men nu har Sveriges Kommuner och regioner (SKR) också kommit med en rekommendation, något som brukar vara vägledande för regionernas ersättningsnivåer.

SKR har landat på 500 kronor i ersättning till taxeläkarna för digitala vårdtillfällen. Det är samma nivå som organisationen rekommenderar för utomläns läkarbesök hos digitala vårdgivare, såsom Kry, Min Doktor med flera.

Men det är för lågt, menar Läkarförbundet. Taxeläkarnas verksamhet är anpassad för en fysisk mottagning. Förbundet hänvisar till att ett genomsnittligt besök i primärvården tar minst 25 minuter, vilket är »betydligt längre tid jämfört med ett digitalt besök hos en vårdgivare med endast digital mottagning«.

Läkarförbundet menar också att taxeläkarnas vård ofta kräver mer tid i anspråk.

– En taxeläkare inom exempelvis psykiatrin erbjuder ett annat besök än en dropin-mottagning på en vårdcentral för enklare åkommor. Det är två olika saker. Man måste ha besöksersättning efter de olika vårdformerna, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.

Hon tycker att man borde sätta ersättningsnivån på ett digitalt besök baserat på den ersättning taxeläkarna får i vanliga fall.

– Det rimliga vore att man utgick för ersättningsnivåerna för de olika fysiska besöken. Man hade kanske kunnat göra en viss reduktion för digitala besök. Här har SKR gjort en väldigt kraftig reduktion.

Läkarförbundet vänder sig emot att SKR har lämnat förhandlingarna med facket och själva tagit fram rekommendationen på 500 kronor. Förbundet vill i stället att parterna sätter sig vid förhandlingsbordet igen.

Men SKR säger att de lämnade förhandlingarna eftersom parterna stod alltför långt ifrån varandra.

– Vi gjorde ett försök att hitta en gemensam nationell hållning, men kom inte i hamn, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR, till Dagens Medicin.

Läkarförbundet menar att ersättningsnivån på 500 kronor riskerar att bromsa den digitala utvecklingen. Men Heidi Stensmyren påminner också om att SKR:s rekommendation är just det – en rekommendation.

– Regionerna kan sätta nivåer utifrån deras verksamhet och i vilken omfattning de vill främja att deras invånare erbjuds digitala besök, säger hon till Läkartidningen.

 

 

Läs även:

Läkare på nationella taxan får ersättning för digitala besök

C vill att taxeläkare ska få betalt för digitala vårdbesök

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare