Adam Linder, docent och överläkare på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Tove Smeds

– Det som skiljer covid-19 från vanliga virusinfektioner är kanske att neutrofila vita blodkroppar som normalt är inblandade vid bakteriell sepsis är med och överreagerar mot den här virusinfektionen också, säger Adam Linder, som är docent och överläkare på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund och ansvarig för studien.

Neutrofila extracellulära fällor – så kallade NETs – uppstår när neutrofiler i ett desperat försök att fånga in bakterier, när en infektion är särskilt kraftfull, exploderar och vänder ut och in på sig själva och bildar nätliknande strukturer som består av DNA, histoner och neutrofila protein.

Nu blir de måltavla för en potentiell behandling mot covid-19, med läkemedlet Pulmozyme (dornas alfa) som i dag är godkänt för behandling vid cystisk fibros.

NETs har tidigare visats vara associerade med att slem blir mer segt, bidra till en kraftig inflammation och även öka risken för tromboser. Tre fenomen som alla är typiska kliniska symtom vid allvarlig covid-19, vilket fick Adam Linder att börja fundera på om NETs spelar roll även där.

När han och hans medarbetare analyserade sputumprover från några svårt sjuka patienter med covid-19 fann de mycket riktigt mängder av NETs.

– Vi vet att NETs är extremt proinflammatoriska och att en kraftig inflammation ger en vävnadsskada. Vid covid-19 är det kanske det som orsakar lungskadorna och den påföljande fibrosen som bidrar till att patienter måste ligga i respirator i veckor, säger Adam Linder och tillägger:

– Om vi kan lösa upp NETsen i tid kanske de här patienterna slipper hamna i respirator.

I ett första steg fick fem svårt sjuka patienter med respiratorisk svikt behandling med Pulmozyme. Alla fem förbättrades inom några dagar, enligt Adam Linder.

– Inom två-tre dagar hade de ett kraftigt minskat syrgasbehov och var ur högflödessyrgasbehandlingen, säger han.

Analyser av sputumprover visade också att de stora mängderna av NETs och den kraftiga inflammation som patienterna haft i sina lungor minskat signifikant. Preliminära men lovande resultat, enligt Adam Linder.

Han och hans medarbetare utvärderar nu behandlingen i en studie där 100 allvarligt sjuka patienter randomiseras till antingen aktiv behandling eller placeboinhalationer.

Han och hans medarbetare har tidigare sett att NETs har betydelse för sjukdomsförloppet vid meningit och sepsis.

Tidigare har de också lyckats lösa upp stora mängder NETs vid meningit i en råttmodell med hjälp av Pulmozyme. Enligt resultaten – som publicerades i Nature Communications förra året – läkte råttorna ut sin bakteriella hjärnhinneinflammation utan antibiotika.

En fördel med det aktuella läkemedlet är det är välbeprövat och inte har så många kända biverkningar, enligt Adam Linder som hoppas kunna ro i land studien på tre till fyra månader.

– Men det beror på hur många fall vi har framöver. Vi har ju inte så många fall i Skåne för tillfället.

Adam Linder tycker att det är viktigt att få fram att svår covid-19 faktiskt är en form av sepsis.

– Definitionen av sepsis är ett »dysregulerat immunförsvar på grund av en infektion«, och det är ju precis vad det här är. Det framställs som något helt nytt, vilket det inte är, även om själva orsaken till sepsisen är ny, säger han och fortsätter:

– Sepsis uppstår när en infektion blir livshotande, oavsett vilken patogen det är. Och alla infektioner som blir livshotande ger sannolikt liknande långtidseffekter hos överlevare. Det tycker jag att man helt har missat.

Framför allt gör det att patienterna lämnas i ett slags vakuum, anser han.

Han konstaterar att vi har minst 40 000 fall av bakteriell sepsis och cirka 5 000 fall av septisk chock i Sverige varje år. Och att det alltså finns många svenskar som överlevt sepsis och i dag lever ett bra liv, men ofta med långtidskomplikationer.

– Jag tror att patienterna med covid-19 som utvecklar sepsis, och får långtidseffekter, kan ha viss hjälp av vetskapen om att de är långt ifrån ensamma. Det finns ju också forum för sepsisöverlevare där man kan få hjälp och stöd.