Som Läkartidningen berättat pågår hos EMA sedan en tid en löpande granskning av studier om remdesivir  – det läkemedel som många hoppas ska visa sig vara effektivt vid covid-19. Den löpande granskningen är ett av de verktyg som myndigheten kan använda för att snabba på utvärderingen av en lovande läkemedelskandidat under ett hälsonödläge, som nu under pandemin. Företaget Gilead har skickat in data från pågående studier till EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP för granskning, allt eftersom studierna blir klara.

Och nu har företaget också ansökt om godkännande. Den ansökan som nu kommit in gäller ett villkorat godkännande, som innebär att det ställs mindre krav på kliniska data och att läkemedlet fortsätter att utvärderas allt eftersom mer data inkommer. Ett villkorat godkännande kan ges för ett läkemedel om behandling saknas och tillståndet är allvarligt och livshotande.

Tack vare den första delen av den pågående granskningen kan EMA komma med ett utlåtande redan inom några veckor, beroende på hur underlaget ser ut, skriver EMA i ett pressmeddelande.

Läs också:

EMA skyndar på kring remdesivir

Ökat hopp för experimentell behandling vid covid-19

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir

 Ny översikt ska hjälpa läkare vid behandling av covid-19