Det var den 22 maj som Lancet publicerade resultaten av den aktuella studien – en observationsstudie med runt 96 000 patienter med covid-19 där forskare alltså kom fram till att de som behandlats med klorokin eller hydroxyklorokin hade större risk att dö under sin tid på sjukhus än de som inte fått behandlingen.

Resultaten gjorde att WHO tillfälligt stoppade alla kliniska studier med klorokin och hydroxyklorokin.

Men studien har skapat debatt. Både när det gäller dess data – som kommer från en privat databas som ägs av företaget Surgisphere – och metodik.

Förra veckan ifrågasatte mer än 120 forskare och läkare slutsatserna i studien i ett brev till tidskriften. Och nu säger sig alltså Lancets redaktörer vara bekymrade över de data som studien baseras på.

Även om en oberoende granskning av studiens data har beställts av forskarna bakom studien – där resultatet väntas inom kort – säger sig tidskriften vilja uppmärksamma sina läsare på att det finns allvarliga frågetecken.