Enligt Lena Hallengren är flera regioner på väg i en »senpandemisk fas« med minskad smittspridning. Det innebär att det är dags för nya initiativ vid testning och smittspårning. Modellen med fyra prioriteringsgrupper ska inte avgöra vem som testas – i stället ska alla med symtom erbjudas att testa sig gratis.

– De prioritetsgrupper som togs fram när kapaciteten var osäker, när smittspridningen var mer omfattande, de kommer inte längre vara styrande. Vi tänker oss att symtom och behov av smittspårning är det som ska vara vägledande, sa Lena Hallengren på presskonferensen.

Diskussioner pågår med Sveriges Kommuner och regioner och målet är att inom kort kunna presentera en överenskommelse om genomförande och finansiering av ökat testande.

Men redan nu meddelar regeringen att staten tar notan för all testning för pågående covid-19-infektion. Det blir upp till regionerna att bestämma hur den bredare testningen ska arrangeras. Men på presskonferensen nämnde finansmarknadsminister Per Bolund (MP) drive in-testning och möjlighet att beställa hem test för egenprovtagning.

Staten kommer också finansiera antikroppstester, dock i första hand till personal inom vård och omsorg och samhällsviktiga funktioner.

Totalt räknar regeringen med att skjuta till ytterligare 5,9 miljarder kronor för att säkerställa finansiering av storskalig testning. I detta ingår 1 miljard kronor som ska öronmärkas för smittspårning.

– Eftersom smittspårning är både tids- och resurskrävande så behöver regionerna tillföras medel för att kraftigt kunna utöka kapaciteten. Det kan handla om utökad personalkapacitet, men också om stöd och utbildning till personalen, sa Per Bolund.

För att stötta regionerna ytterligare kommer man att skapa en nationell funktion i form av ett »utbrottsteam« som kan hjälpa regionerna med smittspårningen och utredning av positiva fall av covid-19. Det uppdraget går till Folkhälsomyndigheten.

– Vi kommer att anställa människor som kan stötta regionerna, speciellt de små regionerna som har bristande resurser, sa myndighetens generaldirektör Johan Carlson på presskonferensen.