Folkhälsomyndighetens statistik visar att försäljningen av antibiotika gått ner kraftigt under covid-19-pandemin. I maj var försäljningen 31 procent lägre jämfört med samma månad 2019.

Störst minskning ses bland de antibiotika som oftast skrivs ut mot luftvägsinfektioner. Där var försäljningen 46 procent lägre i maj jämfört med maj förra året.

Försäljningen av antibiotika har gått ner i alla åldrar, men allra mest bland barn under sju år – där var minskningen 76 procent under maj månad.

– Förmodligen beror minskningen på att färre personer söker sjukvård. Den fysiska distanseringen, högre medvetenhet om handhygien och smittskyddsåtgärderna till följd av covid-19-pandemin kan också ha resulterat i färre luftvägsinfektioner, säger Vendela Wiener, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Tittar man på utvecklingen under det senaste året så har antalet recept minskat med 7 procent, från 288 recept per 1 000 invånare till 268 recept per 1 000 invånare och år. Alla regioner redovisar en minskning i försäljningen av antibiotika det senaste året.

– Vi hoppas att det här leder till att den onödiga användningen av antibiotika minskar ännu mer på lång sikt, och att minskningen inspirerar i arbetet med att få till en mer ansvarsfull användning av antibiotika, säger Vendela Wiener.