Förra månaden såg det positivt ut, och sjukhusledningen lovade då personalen fyra veckors semester under sommarmånaderna juni–augusti. Men sedan dess har antalet patienter med covid-19 blivit fler och ledningen har behövt fatta ett nytt beslut.

Enligt detta kan personal behöva vänta med en fjärde semestervecka till hösten. Det rör främst intensivvårdspersonal, men även andra avdelningar där verksamheten påverkats mycket av covid-19.

Beslutet gäller alla vårdyrken.

– Det är sannolikt att vi kommer att behöva dra ner beviljade semestrar ytterligare, men exakt hur mycket går inte att säga i nuläget – det beror på utvecklingen, säger Magnus von Seth, överläkare på centralintensiven, vilken har kommit att enbart ha coronapatienter.

– Man hade prognostiserat en ganska snabb minskning av antalet fall, och den prognosen har tyvärr inte infriats. Vi har fortfarande ganska många patienter inom intensivvården.

 

Läs även:

NU-sjukvården svänger om semester i juni

Risk för semester i september på flera håll

Tidigare oprövad regel kan skjuta semestern till hösten