I slutet av förra året godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten nässprayen Spravato (esketamin) vid behandling av vuxna med måttlig till svår depression. Det handlar om patienter som inte blivit hjälpta av behandling med minst två olika antidepressiva läkemedel, och nässprayen ska då ges i kombination med behandling med SSRI eller SNRI.

Tidigare i år uppmanade dock NT-rådet (Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier) regionerna att avvakta med att använda Spravato. Först vill man göra en värdering av den nya behandlingen utifrån den etiska plattformen för prioritering samt se en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Nu är detta gjort och NT-rådets rekommendation är att Spravato kan användas i kombination med SSRI- eller SNRI-preparat vid unipolär svår terapiresistent depression. Men först ska patienten ha prövat minst fyra andra behandlingsalternativ mot sin depression.

– Vi inser vikten av att vården får tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter med svår terapiresistent depression. Men det finns stora farhågor med behandlingen. Spravato har inte tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna rekommenderas till patienter med mild till måttlig depression, utan ska ses som ett sista alternativ när övriga behandlingar inte har haft effekt. Det finns också oro för biverkningar vid behandlingstillfället, men även risk för missbruk, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet, i ett pressmeddelande.

För att minska risken för missbruk beslutade Läkemedelsverket förra veckan att nässpray som innehåller esketamin bara får lämnas ut på vårdinrättningar som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Dessutom måste beslut om behandling tas av en psykiatriker.

Enligt NT-rådet ska sprayen tas under direkt uppsikt av sjukvårdspersonal.

– Eftersom kunskapen om Spravato är begränsad blir det extra viktigt att vårdpersonalen är observant på biverkningar och att effekten utvärderas noga, säger Gerd Lärfars.

I juni 2021 planerar NT-rådet att ompröva rekommendationen. Under tiden vill man att regionerna följer upp hur många och vilken typ av patienter som behandlas med läkemedlet.

Substansen esketamin är sedan tidigare godkänd som anestesiläkemedel i form av injektions- och infusionsvätska.

 

Läs mer:

Nässpray mot depression föreslås bara ges på sjukhus

NT-rådet vill att vården avvaktar med nässpray mot depression

Tummen upp för omtalad nässpray vid depression