Tidigare var beskedet att läkarna inom NU-sjukvården, där Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus ingår, inte kunde få semester förrän den 6 juli. På den punkten backar nu arbetsgivaren, som ger grönt ljus för semester från och med i dag, onsdag, i de verksamheter där det finns möjlighet.

Men med tanke på att beskedet kommer redan en bit in i juni, är det inte säkert att personalen kan eller ens vill ta semester nu.

– Det bygger på frivillighet, man kommer fråga utifrån hur verksamhetens behov ser ut och där det finns möjlighet. Då kommer man få möjlighet att göra det i juni, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Hur ser du på arbetsgivarens besked?

– Det är positivt att beskedet kommer, men det kommer alldeles för sent. Jag tycker det är otroligt olyckligt att man tidigare valde att gå ut med det första beslutet att ingen semester skulle läggas ut i juni. Det har skapat jättemycket oro och frustration hos många.

Beskedet om att juni trots allt kan användas till semester kom på ett samverkansmöte på onsdagsförmiddagen. Då fasthöll också arbetsgivaren att september fortfarande kan behövas som en semestermånad.

Och det gäller även Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Bårås. Det beskedet kom vid en central förhandling i förra veckan, vilket gjorde att facket återigen förklarade sig oenigt med arbetsgivaren. SÄS förbehåller sig rätten att använda september för semester inom hela sjukhuset, vilket läkarföreningen inte tycker att det finns skäl till.

– Det vi hoppas på är att man fortfarande jobbar med strategin att eftersträva att så många som möjligt ska få semester under juni till augusti, så att det här med att använda september kommer bli i sparsam omfattning och bara där det finns skäl för det, säger Emelie Hultberg.

När det gäller Sahlgrenska universitetssjukhuset har inga nya besked kommit. Även där förbehåller arbetsgivarens sig rätten att lägga semester i september.

Nu kommer Västra Götalands läkarförening hålla koll på semestrarna i länets olika delar.

– Hittar vi saker som vi tycker ser knepiga ut, har vi möjlighet att tvista om det, säger Emelie Hultberg.

Även på andra håll i landet har semesterläget utkristalliserat sig ytterligare. I Östergötland såg det i början av maj ut som att alla läkare skulle kunna få semester under sommarmånaderna. Men nu står det klart att vissa kliniker i Linköping inte kan erbjuda mer än tre veckors semester under juni–augusti.

Det gäller bland andra läkarna på toraxanestesin, uppger Carin Larnert Hansson, ordförande i Östergötlands läkarförening. Föreningen kommer att förhandla med arbetsgivaren om alla läkare som berörs.

Regionstyrelsen i Östergötland föreslår att vårdpersonal som måste flytta sin fjärde semestervecka ska få 1 600 kronor i kompensation för varje framskjuten dag. Styrelsen föreslår också en gåva värd 500 kronor och att friskvårdsbidraget höjs med 1 500, rapporterar Sveriges Radio Östergötland. Beslut om det väntas nästa vecka.

 

Läs även:

Risk för semester i september på flera håll

Tidigare oprövad regel kan skjuta semestern till hösten

Nej till förslag om semester i december

Ljusare semesterläge i NU-sjukvården