Ingemar Petersson, professor och forskningschef på Skånes universitetssjukhus. Foto: Skånes universitetssjukhus

Som Läkartidningen tidigare har berättat har Lunds universitet ordnat en kurs om covid-19 och dess påverkan på sjukvården för läkarstudenterna på termin 11. Nu har den fem veckor långa valbara kursen, som sattes ihop på mycket kort tid, avslutats och utvärderats. 29 läkarstudenter har gått kursen.

Huvuddelen har bestått av praktik på Skånes universitetssjukhus i Lund eller Malmö eller på Helsingborgs lasarett. Studenterna har arbetat 80 procent av tiden som läkarassistenter under handledning med covid-patienter.

Enligt Ingemar Petersson, professor och forskningschef på Skånes universitetssjukhus som varit ansvarig för de kliniska delarna av kursen, har kursen varit uppskattad av läkarstudenterna.

– Det har gått bra. Studenterna var särskilt nöjda med att vi överhuvudtaget hade kunnat få ihop en sådan här kurs så snabbt.

Nio av tio studenter ansåg sig ha fått fördjupade kunskaper om sjukdomen covid-19 och dess påverkan på sjukvården. En lika stor andel sade sig också ha känt sig trygga i det kliniska arbetet med den smittsamma sjukdomen.

Studenterna har arbetat kliniskt fyra dagar i veckan, vilket majoriteten tyckte var lagom. Arbetet som läkarassistenter har varvats med teori. Dels i form av digitala föreläsningar, dels i form av interaktiva seminarier och egna arbeten.

Ett önskemål från studenterna som gått kursen har dock varit att få utföra mer läkarinriktade arbetsuppgifter.

– Det var väntat. Å andra sidan hade vi informerat innan och under kursens gång att de var anställda som läkarassistenter och att det ingår omvårdnadsuppgifter. Men vid nästa kurs kommer vi vara ännu tydligare när vi informerar om det, säger Ingemar Petersson.

Att ta bort omvårdnadsuppgifterna är enligt honom inte möjligt. Framför allt för att vården av personer som är sjuka i covid-19 ställer stora krav på teamarbete och flexibilitet.

– Arbetssätten har blivit förändrade och justerade för många yrkeskategorier under covid-19-pandemin, säger han och ger ett exempel:

– Om jag som läkare går in till en patient och patienten behöver någon form av omvårdnad, som toaletthjälp eller hjälp att äta, så genomför jag det även om det inte tillhör mina vanliga arbetsuppgifter. Dels för att minska antalet personer som går in till patienten, dels för att minska åtgången på skyddsutrustning.

Anton Werin är en av de 29 studenterna som gick kursen. Han är nöjd.

– Det var givande att få arbeta patientnära under en pandemi. Det bästa har varit att få ta del av hur vi tar hand om corona inom slutenvården. Det har gjort mig lugnare att veta att vi har så kompetent handläggning, säger han och tillägger att den teoretiska utbildningen har varit relevant.

Däremot har arbetspassen som läkarassistent varit ganska lugna, eftersom Region Skåne inte haft så många patienter med covid-19.

– Vi har varit ganska underbelastade, i alla fall på de avdelningar jag har varit på, säger Anton Werin.

I slutet av augusti startar Lunds universitet en ny omgång av kursen, då med 12 studenter. Om det blir fler kurser får framtiden utvisa.

– Vi tänker i termer av att det här är det »nya normala« och räknar med att vi har patienter med covid-19 under hela hösten. Så jag tror att det kan bli fler kurser, säger Ingemar Petersson.