Undersökningen har gjorts av Sifo på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad. Nästan två av tre, 64 procent, av de tillfrågade anser att läkare är det yrket som har högst status. På andra respektive tredje plats kommer vd och advokat.

Heidi Stensmyren, som själv är narkosläkare, berättar för Dagens Nyheter att hon bland annat lockades till läkaryrket för att hon ville ha möjlighet att arbeta globalt och göra samhällsnytta.

– Läkare är ofta kosmopoliter och vi jobbar med människor. Det är också en humanitär bransch som kan tilltala både tekniskt och samhällsintresserade, säger hon till DN.

Läkarförbundets ordförande anser att det skett en förändring över tid i synen på läkaryrket. Att yrket tidigare haft hög status tror hon främst berott på att det kräver en lång utbildning, medan möjligheten att påverka blivit en viktigare faktor i dag när det gäller synen på ett yrkes status.

Frågorna ställdes till en webbpanel i januari. 1319 personer i åldern 18-65 år intervjuades.