– Preprint har varit en enorm välsignelse för vetenskaplig kommunikation, men de har vissa faror, som vi har sett med några som har baserats på felaktiga metoder, säger Nick Lindsay, tidningsdirektör vid förlaget MIT Press, som kommer att publicera tidningen, till tidningen STAT.

– Vi vill avslöja forskning som är dålig och höja den forskning som är bra.

STAT påpekar att covid-19-pandemin har lett till en stor mängd av preprint och att många av dessa artiklar kan ifrågasättas.

Chefredaktören för Rapid Reviews: Covid-19, Stefano Bertozzi från University of California, Berkeley, USA, uppger att tidningen kommer att använda ett AI-system för att kategorisera preprint-artiklar efter disciplin och graden av nyhet. De första recensionerna förväntas vara uppe i mitten av juli.

Ett projekt som liknar Rapid Reviews: Covid-19 finns vid Johns Hopkins University. Det heter Novel Coronavirus Research Compendium 2019.

Preprint innebär att offentliggöra sin forskning före granskning och publicering.