Tanken med omställningsstödet är att stötta företag som drabbats hårt på grund av utbrottet av det nya coronaviruset. I korthet innebär förslaget att företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april ska kunna få ekonomiskt stöd från staten.

Men enligt förslaget bör verksamheter som huvudsakligen finansieras med allmänna medel inte kunna ta del av stödet. Det riskerar att utesluta privata vårdföretag som arbetar på uppdrag av regioner och kommuner.

Sven Söderberg, ordförande för Privatläkarföreningen, menar att privata vårdföretag bör kunna få ta del av pengarna.

– Det ser lite olika ut, men för vissa specialiteter har besöken – av goda skäl – gått ner väldigt kraftigt under pandemin. Om man kan visa att man har en kraftig nedgång av sin verksamhet till följd av corona så tycker vi att man bör få ta del av det här stödet, säger han till Läkartidningen.

Branschorganisationen Vårdföretagarna har också reagerat på förslaget. Organisationen menar att privata vård- och omsorgsföretag inte kan ta del av omställningsstödet i dess nuvarande form. I en artikel i Dagens Medicin kräver man därför att förslaget förtydligas.

– Det är inte rimligt. Våra medlemsföretag arbetar på uppdrag av regioner och kommuner, säger presschef Anders Manell, till tidningen.