Regionerna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland har fått i uppdrag av landets övriga regioner att köpa in läkemedel som bedöms som de mest kritiska under pandemin. Nu har de fyra regionerna accepterat en donation av remdesivir från läkemedelsbolaget Gilead, som ska användas vid behandling av svårt sjuka covid-19-patienter.

En nationell expertgrupp har satts samman för att sköta fördelningen av läkemedlet utifrån behovet i de 21 regionerna.

Donationen accepterades genom beslut av regionstyrelseordföranden i de fyra regionerna.

– I Västra Götaland minskar antalet inlagda personer med covid-19 långsamt men det är fortfarande många som vårdas på våra sjukhus. Det är betydelsefullt att få tillgång till läkemedel som Remdesivir, som kan vara en möjlig hjälp för svårt sjuka covid-19-patienter, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Remdevisir är ett antiviralt läkemedel som ursprungligen utvecklats för behandling vid ebola. I Sverige har det hittills funnits att tillgå för licensförskrivning samt inom ramen för klinisk prövning. Förra veckan rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att läkemedlet ska godkännas mot covid-19 i EU.

 

Läs mer:

EMA rekommenderar grönt ljus för remdesivir

Läkemedelsbolag ansöker hos EMA om godkännande av remdesivir

Ökat hopp för experimentell behandling vid covid-19

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir