Under våren har 13 regioner tillfälligt pausat sina kallelser till gynekologisk cellprovtagning. I ytterligare fem regioner har screeningverksamheten reducerats. Anledningen är dels att man velat minska risken för smittspridning, dels att personal har behövts inom andra delar av sjukvården.

– Screening har bidragit till att kraftigt minska dödligheten i livmoderhalscancer de senaste decennierna. Och genom att vi i dag har beslutat om en tillfällig bestämmelse som möjliggör självprovtagning för alla åldrar i screeningprogrammet kan vi fortsätta förhindra att kvinnor insjuknar även nu under pandemin, sa Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, på en presskonferens i dag.

Provet ska visa om man har en infektion med humant papillomvirus, HPV, vilket är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. HPV-självprovtagning görs genom att personen själv samlar vaginalvätska med en provtagningspinne, och sedan skickar provet med post till ett laboratorium. Det handlar alltså om en annan typ av prov än det som tas från livmodertappen av en barnmorska.

– Med hjälp av experter på området bedömer vi att hälsovinster med att erbjuda det här verktyget överväger eventuella nackdelar, sa Thomas Lindén.

De nya föreskrifterna omfattar kvinnor mellan 23 och 64 år. Reglerna träder i kraft i mitten av juli och gäller under knappt ett år.  Det är upp till regionerna att välja om de vill använda möjligheten till självprovtagning.

– Men den här typen av provtagningen är inte gediget utvärderad och det är viktigt att det följs upp och utvärderas, sa Thomas Lindén.