2017 beslutades det att den akuta kirurgin på Sollefteå sjukhus, som då hade varit tillfälligt stängd ett tag, skulle avvecklas för gott. Ett ytterligare skäl, förutom att spara pengar, var svårigheter att rekrytera personal.

Men beslutet har inte accepterats av alla. Stängningen orsakade stora protester och frågan har varit mycket omdebatterad de senaste åren. Det råder politisk oenighet, och många har kämpat för att få tillbaka akutkirurgin till sjukhuset.

Centerpartiet la för två år sedan fram en motion till regionfullmäktige om att öppna ett antal kirurgiska vårdplatser för akutkirurgi vid sjukhuset i Sollefteå. Dessa skulle vara tillgängliga vardagar på dagtid.https://lakartidningen.se/wp-admin/edit.php

Förra året gjordes en utredning för att undersöka om det är möjligt. Rekommendationen från verksamheten var att inte göra det. Detta eftersom för få patienter skulle bli aktuella för operation samtidigt som det skulle bli dyrt. I slutet av 2019 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att man inte ska starta upp någon akutkirurgi på sjukhuset igen.

I regionfullmäktige har beslutet bordlagts och flyttats fram flera gånger. Men nu i veckan var frågan som väcktes av Centerpartiet 2018 slutligen uppe för omröstning. Motionen avslogs av regionfullmäktige med 25 röster mot 14 – det blir alltså ingen akutkirurgi i Sollefteå.