Det har nästan gått tre månader sedan Sahlgrenska universitetssjukhuset höjde beredskapsläget på grund av coronapandemin. Den första patienten med covid-19 togs emot den 26 februari. Den 17 mars gick sjukhuset upp i förstärkningsläge, med en gemensam särskild sjukvårdsledning.

Beredskapen sänktes till stabsläge den 4 juni. Och nu går man alltså tillbaka till ordinarie organisation, vilket innebär att det är den vanliga linjeorganisationen som ansvarar för hela sjukhusets verksamhet.

Vården av patienter med covid-19 ska samordnas av en särskild pandemigrupp som rapporterar till sjukhusledningen.

– Belastningen på verksamheten är fortsatt ansträngd och covid-vården måste integreras i vår ordinarie organisation för att vi ska kunna ha en fortsatt uthållighet, säger sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg i ett pressmeddelande.

Hittills har sjukhuset tagit emot 1 185 patienter, varav 245 har vårdats på intensivvårdsavdelning. 913 patienter har skrivits ut till hemmet, annat sjukhus eller boende. 158 patienter har avlidit.

Läs även:

Karolinska lämnar sitt stabsläge