I januari i år avbröt Region Skånes sitt projekt med digital primärvård. Anledningen var att regionen startat en utredning om upphandlingen med företaget Vårdinnovation. Detta hände efter att uppgifter framkommit som antydde att det fanns personliga kontakter mellan regiondirektörens familj och Vårdinformation. Utredningen är ännu inte klar, och företaget tillbakavisar misstankarna.

Men det gjorde också att regionen stod utan ett system för digital vård när coronapandemin fick grepp om Sverige och patientflödet till primärvården väntades gå upp. Därför har regionen nu snabbupphandlat ett nytt avtal.

– Vi vill ju minska och begränsa den eventuella smittspridning som finns. Genom att hantera det som går digitalt, kan vi dra vårt strå till stacken, säger Caroline Schön, digitaliseringsstrateg och enhetschef för Primärvården Skåne online.

Avtalet är med Platform 24, som ingår i samma koncern som den digitala vårdgivaren Doktor 24. Patienternas kontakt med vården sker primärt genom chatt, men det finns också möjlighet till video.

Upphandlingen gick fort och genomfördes under maj månad. Den 16 juni planeras Primärvården Skåne online öppna.

Beror det på pandemin att upphandlingen har gått så fort?

– Ja, helt och hållet. Det är utifrån det perspektivet avtalet är tecknat, säger Caroline Schön.

Något pilotprojekt har inte varit nödvändigt denna gång.

– De tidigare projekt vi gjort med digitala besök har gett oss erfarenhet av att erbjuda den typen av vård, och vi känner oss därför trygga i att erbjuda detta även med ett nytt verktyg. Och det digitala är bara en del av paletten av vård vi erbjuder, säger Caroline Schön.

Platform 24:s system används i flera regioner runt om i landet. Där har företaget också upprättat snabbare »coronaflöden«. Platform 24 ligger även bakom den numer skrotade tjänsten om kartläggning av covid-19 som företaget tagit fram till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Avtalet med Region Skåne gäller ett halvår. Vad som händer efter det är oklart och beror delvis på hur behovet ser ut då.