I början av året avbröt Region Skåne ett pilotprojekt inom primärvården. Projektet var tänkt att ge Skåne digital primärvård med ett smart anamnessystem som skulle bygga på artificiell intelligens. Enligt tilldelningsbeslutet 2018 var avtalet värt 320 miljoner kronor.

Projektet stoppades och avtalet med företaget Vårdinnovation avbröts efter misstankar om personkopplingar mellan företaget och regiondirektörens familj, något som framkommit efter att journalister på SVT ställt frågor om ärendet. Då valde regionen också att tillsätta en extern granskning.

Den har nu blivit klar och visar på att »ett fåtal personer agerat olämpligt under upphandlingsprocessen och i strid med lagen om offentlig upphandling«. Det finns alltså misstanke om brott, och regionen följer granskningens rekommendation att polisanmäla händelsen. Nu har utredningsmaterialet lämnats över till polisens nationella antikorruptionsgrupp.

– Vi ser extremt allvarligt på att uppgifterna om oegentligheter nu bekräftas av den externa granskningen och att ett fåtal individer agerat olämpligt. Det är mycket ovanligt att tvingas göra polisanmälan, vilket kräver att vi har grund för misstanke, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

En medarbetare inom regionen som deltagit i upphandlingen, kan ha haft incitament att påverka den för egen vinning. Ytterligare en medarbetare tycks ha agerat olämpligt. Företaget som vann upphandlingen har fått tillgång till viss information och kan ha blivit otillbörligt gynnad genom detta, visar utredningen.

Regionen uppger också att »relevanta arbetsrättsliga åtgärder« kommer att vidtas mot vissa medarbetare, vilket också rekommenderades i den externa utredningen.

Som Läkartidningen tidigare berättat innebar det avbrutna samarbetet med Vårdinnovation att Region Skåne stod utan digital primärvård. Det visade sig särskilt olyckligt när covid-19-pandemin tog sitt grepp om Sverige. I maj valde därför regionen att snabbupphandla ett system från Platform 24, ett företag som hänger samman med Doktor 24. Det avtalet gäller ett halvår framåt.

Utredningen är gjord av PWC och en version av den finns för nedladdning här.