Sveriges Kommuner och regioner (SKR) presenterade under torsdagen en rapport om hur svensk äldrevård fungerar och hur den klarat coronapandemin. Förhoppningen är att rapporten ska öka kunskapen om svensk äldreomsorg och användas i regeringens coronakommission och andra utvärderingar som kommer att göras efter pandemin.

– Vi tycker det är väldigt viktigt att den debatt som förs också förs utifrån de fakta som finns. Vi kommer inte ha svar på alla frågor om effekterna av den här epidemin. Men vi vill alla fall medverka till att vi får en debatt som känns både riktig och relevant och framför allt objektiv, sa SKR:s ordförande Anders Knape under en pressträff.

Rapporten visar att dödstalen bland äldre i Sverige ökade kraftigt under våren jämfört med samma period 2019. Sverige har också ett väsentligt högre antal äldre som dött jämfört med Norge, Finland och Danmark.

Enligt SKR beror detta dock på att Sverige har fler smittade och avlidna totalt sett. Om man i stället tittar på antalet döda i relation till antalet smittade och döda i hela befolkningen är Sverige inte värre drabbat än övriga Norden.

– En jämförelse med de nordiska grannländerna visar att andelen avlidna som är 70 år och äldre är i stort sett identisk med hur det ser ut i Sverige, sa Emma Spak, sektionschef på sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, på pressträffen.

Enligt rapporten är 89 procent av de som avlidit i covid-19 i Sverige över 70 år. I Norge och Finland är samma siffra 87 procent och i Danmark 88 procent.

– Oavsett insatser och skillnader i utformningen av äldreomsorgen så ter sig smittspridningen i landet vara det mest avgörande för hur äldre drabbas av covid-19, sa Emma Spak.