Arbetsmiljöverket har fått signaler om att det på flera håll används skyddsutrusningsprodukter som inte är säkra och testade enligt regelverket. Därför inleder man denna vecka inspektion på nära 300 arbetsplatser inom vård och omsorg.

– Det är viktigt att personlig skyddsutrustning ger ett fullgott skydd och att endast skyddsutrustning som är testad och ger det skydd den förväntas ge används. De som jobbar ska inte invaggas i någon falsk trygghet, säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Tillsynsmyndigheten kommer att kontakta regioner, kommuner och privata verksamheter för att kontrollera att den skyddsutrustning som används är CE-märkt eller har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte gått igenom en bedömning får inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Om Arbetsmiljöverket upptäcker att skyddsutrustning som används inte uppfyller säkerhetskraven eller saknar tillfälligt tillstånd kan myndigheten omedelbart förbjuda användningen.

Enligt nyhetsbyrån TT kommer inspektionerna inte att göras på plats. I stället kommer verksamhetsansvariga själva uppmanas att skanna in underlag som visar att utrustningen är godkänd.

– Vi utgår från att personalens säkerhet prioriteras. Vi gör inspektionen tillsammans med skyddsorganisationen som i vardagen bevakar att det är en god och säker arbetsmiljö, säger Anna Rydbeck på Arbetsmiljöverkets inspektionsenhet till TT.

Personlig skyddsutrustning som ska kontrolleras vid inspektionen är exempelvis andningsskydd, ansiktsvisir, skyddsförkläden och skyddshandskar. Vätskeavvisande munskydd kommer inte att omfattas av tillsynen eftersom de räknas generellt som medicinteknisk utrustning och faller därmed under Läkemedelsverkets tillsyn.