Bakom beslutet, som är daterat i går den 4 juni, ligger ett förväntat behov av utöka vårdkapaciteten på olika platser i landet under sommaren. Detta efter att Folkhälsomyndigheten i går den 4 juni beslutat att lätta på reserestriktionerna och från den 13 juni tillåta resor inom landet för den som är symtomfri.

»I regioner, där många svenskar väljer att semestra, finns en oro för att ett större vårdbehov än vad vården klarar av ska uppstå. Det handlar både om en oro att ha tillräcklig kapacitet att hantera patienter sjuka i covid-19 men även en oro om att inte kunna tillgodose behovet av annan sjukvård«, står det i beslutet.

Socialstyrelsens nya uppdrag består av flera delar:

  • stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet, till exempel genom sjukvårdsmoduler,
  • samordna och vid behov stärka regionernas kapacitet att transportera patienter mellan regioner,
  • skapa relevanta nationella lägesbilder av tillgänglig hälso- och sjukvårdskapacitet,
  • förmedla aktuella lägesbilder till regionerna för att underlätta koordinering.

Uppdraget varar så länge utbrottet kräver det men som längst till den 15 september. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Tillsammans med SKR ska Socialstyrelsen ta fram en plan som ska lämnas till Socialdepartementet senast den 12 juni.

Socialstyrelsen har redan flera skarpa uppdrag med anledning av coronapandemin, bland annat att vad gäller sjukvårdsutrustning och samordning av intensivvårdsplatser.